Litet exempel på vad vi utför för arbeten.

Hittar ni inte det ni vill ha hjälp med så är det bara att fråga, Vi kan säkert hjälpa er med det med då utrymmet här är för litet att lista alla sorters arbeten.

*Altanbyggen

*Fasad byten

*Fönsterbyten

*Dörrbyten

*Golvbyten

*väggar byggs,rivs,flyttas

*Badrum

*kök

*Limträbalkar

*Skärmtak

*Farstukvist

*Fastighets service och underhåll

*Butiksombyggnader,Omställningar

*Målningsarbeten

*El-arbeten

*vvs arbeten

*ventilations arbeten

*Mattarbeten

*Parkettgolv nytt och slipning

*Stenläggningar

*Dränering av grunder

*Kontorsanpassningar

*Renoverings arbeten av rötskador

*Omläggning av tak

*Förhoppningsvis ert nästa projekt eller reparation